Τεχνικό Γραφείο - Σπύρος και Μιχάλης Γούλιος

Μαζί Κτίζουμε το Μέλλον

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ο τεχνικός ασφαλείας είναι απαραίτητος σε όσες επιχειρήσεις απασχολούν προσωπικό κυρίως βιοτεχνίες (συνεργεία-μηχανουργεία κλπ) και προυποθέτει ειδικές γνώσεις. Σε καθαρά εμπορικές επιχειρήσεις & γραφεία μπορούν να είναι οι ίδιοι οι εργοδότες ή κάποιος εργαζόμενος υπο τη προυπόθεση "να έχει περάσει το αντίστοιχο σεμινάριο".

Το τεχνικό γραφείο ”Σπύρος και Μιχάλης Γούλιος” παρέχει συμβουλές και υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας. Στον εκάστοτε εργοδότη παρέχονται γραπτά και προφορικά υποδείξεις και μέτρα που πρέπει να ληφθούν, ώστε ο χώρος εργασίας να είναι ασφαλής, για να μην υπάρχει κίνδυνος εργατικών ή άλλων ατυχημάτων. Οι υποδείξεις καταγράφονται σε ειδικό βιβλίο που φυλάσσεται στον χώρο της επιχείρησης. Ο έλεγχος είναι μηνιαίος.
Τεχνικό Γραφείο - Σπύρος και Μιχάλης Γούλιος

 Βώκου 15, Αθήνα 11476
 210 6445389, 6949192122
 210 6458825
 info@msgoulios.gr

Γνωρίστε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ'οίκον