Τεχνικό Γραφείο - Σπύρος και Μιχάλης Γούλιος

Μαζί Κτίζουμε το Μέλλον

ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

Το τεχνικό γραφείο ”Σπύρος και Μιχάλης Γούλιος” αναλαμβάνει την ένταξη των αυθαίρετων κατασκευών στο Ν. 4178/2013 :

Αποτύπωση Ακινήτων – Αυθαιρεσιών

Σύνταξη φακέλου αυθαιρέτου

Υποβολή στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ

Έλεγχο Στατικής Επάρκειας

Έλεγχο ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων

Σύνταξη Τεχνικής έκθεσης

Έκδοση βεβαιώσεων για σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας

Έκδοση Περαίωσης της διαδικασίας και τακτοποίησης του αυθαιρέτου

Τήρηση αρχείου παρέχοντας τη δυνατότητα να μπορείτε ανά πάσα στιγμή να έχετε εικόνα και συμβουλή του γραφείου μας για οποιαδήποτε κίνηση σκεφτείτε περί του ακινήτου...Τεχνικό Γραφείο - Σπύρος και Μιχάλης Γούλιος

 Βώκου 15, Αθήνα 11476
 210 6445389, 6949192122, 6938531560
 Instagram Facebook
 info@msgoulios.gr

Γνωρίστε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ'οίκον