Τεχνικό Γραφείο - Σπύρος και Μιχάλης Γούλιος

Μαζί Κτίζουμε το Μέλλον

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Το ΠΕΑ απεικονίζει την ενεργειακή κατάταξη ενιαίου ή αυτοτελούς τμήματος κτιρίου, αφορά στο ακίνητο και όχι στα πρόσωπα, και ισχύει για 10 έτη από την ημερομηνία έκδοσης του και δεν απαιτείται νέο αν δεν έχουν υπάρξει μεταβολές οι οποίες να συνιστούν ριζική ανακαίνιση.

Το ΠΕΑ είναι υποχρεωτικό για ενοικίαση ανεξαρτήτου εμβαδού, για κάθε αγοραπωλησία και μετά την ριζική ανακαίνιση του ακινήτου.

Το ΠΕΑ εκδίδεται για το κτίριο ή την κτιριακή μονάδα σύμφωνα με τη πραγματική κατάσταση και όχι σύμφωνα με ότι αναγράφεται στην άδεια δόμησης (οικοδομική άδεια).

Οι ακόλουθες κατηγορίες κτιρίων εξαιρούνται από την έκδοση ΠΕΑ:

Μνημεία, χώροι λατρείας, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, βιοτεχνίες, εργαστήρια, προσωρινής χρήσης κτίρια, αποθήκες, κτίρια αγροτικών χρήσεων και αγροτικά κτίρια πλην κατοικιών, χώροι στάθμευσης οχημάτων και πρατήρια υγρών καυσίμων.

ΠΕΑ δεν εκδίδονται σε ημιτελή, ασκεπή ή εγκαταλελειμμένα κτίρια ή κτιριακές μονάδες.

Σε περίπτωση μη έκδοσης ΠΕΑ επιβάλλεται πρόστιμο σε βάρος του ιδιοκτήτη το οποίο κυμαίνεται από 1.000,00€ (χίλια ευρώ) εώς 10.000,00€ (δέκα χιλιάδες ευρώ).

Η εγκυρότητα του ΠΕΑ μπορεί να επαληθευτεί βάσει του αριθμού πρωτοκόλλου και του δεκαεξαψήφιου αριθμού ασφαλείας, καταχωρώντας τα εν λόγω στοιχεία στο σχετικό πεδίο «Έλεγχος Εγκυρότητας ΠΕΑ» στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.buildingcert.gr


Τεχνικό Γραφείο - Σπύρος και Μιχάλης Γούλιος

 Βώκου 15, Αθήνα 11476
 210 6445389, 6949192122, 6938531560
 Instagram Facebook
 info@msgoulios.gr

Γνωρίστε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ'οίκον