Τεχνικό Γραφείο - Σπύρος και Μιχάλης Γούλιος

Μαζί Κτίζουμε το Μέλλον

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Το τεχνικό γραφείο ”Σπύρος και Μιχάλης Γούλιος” αναλαμβάνει την έκδοση Βεβαίωσης Μηχανικού περί μη αυθαιρεσιών. Η Βεβαίωση αυτή είναι υποχρεωτική για κάθε συμβολαιογραφική πράξη και έχει ισχύ 2 μηνών.
Τεχνικό Γραφείο - Σπύρος και Μιχάλης Γούλιος

 Βώκου 15, Αθήνα 11476
 210 6445389, 6949192122
 210 6458825
 info@msgoulios.gr

Γνωρίστε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ'οίκον